مداد مشکی PRODONE

تومان7,000

بدنه گرد
HB
گل گلی
روکش دار