مداد مشکی PICASSO

تومان5,000

مداد مشکی
درجه سختی HB
6 ضلعی