مداد مشکی فکتیس پلنگی

تومان8,000

مداد گرد
روکش دار
در سه طرح
چوب سبک