مداد طراحی آریا 6B

تومان10,000

 این نوع مدادها مشکی پررنگ بوده و از مدادهای طراحی دیگر تیره‌تر هستند.
مداد طراحی B6 آرتیست بسیار روان است و بافت یکدستی روی کاغذ ایجاد می‌کند.
اثر مداد طراحی آرتیست روی کاغذ پخش نشده و طراحی را کثیف نمی‌کند.
در طراحی و ساخت این مداد به نکات آرگونومی مرتبط با دست توجه شده است