قیچی RELAX

تومان80,000

تیغه استیل
فوق العاده نیز
خوش دست
مخصوص خیاطی و پارچه