روان نویس جیبی Smart Prince

تومان40,000

فوق العاده روان

جیبی

رنگ آبی خوش رنگ

بدون پس دادن جوهر

ضخامت نوک 0.7