خودکار قرمز C.CLASS

تومان5,000

ضخامت نوک 1.0
روان
جای دست شیار دارد
خوش دست